הקורס המוות כמורה רוחני לחיים היה מאד משמעותי עבורי.
ההנחיה שלך; לשמוע, להכיר, להתנסות ואז לשמוט ולעבור הלאה מאד דיברה אלי.
הסיפורים שלך מהליווי הרוחני והיכולת לקחת מכל מקום מה שמתאים לאותו רגע.
הכי משמעותיים היו התרגולים והעצירות שלך להתנסות -הם איפשרו חדירה לרבדים עמוקים והתוודעות עם מקומות שלא הכרתי.
מרגישה שאני רוצה המשך ומקווה שיהיה.

תודה תודה
שלומית קרת הקורס המוות כמורה רוחני אוגוסט 2015