ביום חמישי סיימנו את הקורס "המוות כמורה לחיים", מסע שנמשך שישה שבועות, בו עברתי חוויות מעצימות ומטלטלות במובנן הטוב ביותר.
אני יוצא אל שארית חיי בתחושה טובה ומרגשת.
רציתי להודות לך על הקורס, הדרך, והיכולת המופלאה שלך להעביר נושא זה.

דני בלוריאן הקורס המוות כמורה רוחני 2015