"הקורס הזה היה מתנה גדולה בשבילי, מאורע משנה חיים. נתת לי מרחב בטוח, אוהב ומכיל להתבונן בפחדים הכי גדולים שלי. אין הרבה הזדמנויות כאלה בחיים. אני יוצאת מהתהליך שונה – מבינה יותר, מקבלת יותר, פתוחה יותר למה שיבוא וגם למה שעכשיו. הפרידה מהקורס קשה לי. אני רוצה שיימשך עוד ועוד. וגם זה משהו להסתכל עליו וללמוד ממנו".

ג'קי פלג, מרץ 2015